FUJI KOSAN COMPANY
5009 TSE

5009
FUJI KOSAN COMPANY TSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe

Aktualna sytuacja finansowa FUJI KOSAN COMPANY

Aktywa ogółem spółki 5009 za Q1 21 wynoszą 16.15B, czyli 10.33% mniej niż za poprzedni Q4 20. Łączne zobowiązania spadły o 14.34% w Q1 21 do 6.87B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję