OHMOTO GUMI CO

1793 TSE
1793
OHMOTO GUMI CO TSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

1793 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa OHMOTO GUMI CO

Aktywa ogółem spółki 1793 za Q1 21 wynoszą 90.62B, czyli 2.07% mniej niż za poprzedni Q4 20. Łączne zobowiązania spadły o 6.05% w Q1 21 do 23.84B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję