WATANI IRON STEEL CO

9513 TADAWUL
9513
WATANI IRON STEEL CO TADAWUL
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

9513 financial statements

Podsumowanie finansowe WATANI IRON STEEL CO wraz ze wszystkimi najważniejszymi danymi

Aktualna kapitalizacja rynkowa 9513 wynosi 827.113M.

Dochody
Następny:
Rachunek zysków i strat
Bilans księgowy
Przepływy pieniężne