NATIONAL BUILDING AND MARKETING CO

9510 TADAWUL
9510
NATIONAL BUILDING AND MARKETING CO TADAWUL
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe 9510

Aktualna sytuacja finansowa NATIONAL BUILDING AND MARKETING CO

Total assets of 9510 for Q3 21 is 583.09M SAR, 226.16% more than the previous Q2 20. And total liabilities increased by 684.85% in Q3 21 to 370.86M SAR.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję