KNOWLEDGE ECONOMIC CITY

TADAWUL4310
Na zamknięciu
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Podstawy 4310

Podsumowanie finansowe KNOWLEDGE ECONOMIC CITY wraz ze wszystkimi najważniejszymi danymi

Aktualna kapitalizacja rynkowa 4310 to 4.526B SAR

Rachunek zysków i strat
Bilans księgowy
Przepływy pieniężne
Dochody
Następny:
Przychód