MIDDLE EAST HEALTHCARE CO.MIDDLE EAST HEALTHCARE CO.MIDDLE EAST HEALTHCARE CO.

MIDDLE EAST HEALTHCARE CO.

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne 4009

Sprawozdania finansowe MIDDLE EAST HEALTHCARE CO., w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód 4009 za ostatni kwartał wynosi 689.21 M SAR i jest o 4.25% niższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dochód netto na Q1 24 to 51.94 M SAR.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Przychody ogółem
Zysk brutto
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: SAR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku