SAUDI ARABIAN OIL CO.SAUDI ARABIAN OIL CO.SAUDI ARABIAN OIL CO.

SAUDI ARABIAN OIL CO.

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne 2222

Kluczowe fakty

O

Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco) prowadzi działalność w zakresie poszukiwania, produkcji, transportu i sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego. Prowadzi działalność w następujących segmentach: Upstream, Downstream i Corporate. Segment Upstream obejmuje poszukiwanie, zagospodarowanie i eksploatację złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i kondensatu gazu ziemnego. Segment Downstream koncentruje się na działalności rafineryjnej, logistycznej, energetycznej oraz marketingu ropy naftowej, produktów ropopochodnych i petrochemicznych, a także związanymi z nimi usługach dla klientów międzynarodowych i krajowych. Segment korporacyjny oferuje usługi wspomagające, w tym usługi z zakresu zasobów ludzkich, finansów i technologii informatycznych. Spółka została założona w 1933 roku i ma siedzibę w Dhahran w Arabii Saudyjskiej.

Wycena

Podstawowe wskaźniki do ustalenia wartości godziwej akcji

Podsumowanie
Brak dostępnych danych
Obecnie nie ma żadnych danych o kapitalizacji rynkowej, przychodach ani dochodzie netto.
Wskaźniki wyceny

Wzrost i Rentowność

Ostatnie wyniki i marże firmy

Dywidendy

Stopa dywidendy, historia i trwałość

2222 nie wypłaca dywidendy
Spółka nie wypłacała wcześniej dywidendy i na chwilę obecną nie ma informacji, czy zamierza je wypłacać w przyszłości.

Kondycja finansowa

Sytuacja finansowa i wypłacalność firmy