NEW GUOMAI DIGITAL CULTURE CO., LTD

600640 SSE
600640
NEW GUOMAI DIGITAL CULTURE CO., LTD SSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe 600640

Aktualna sytuacja finansowa NEW GUOMAI DIGITAL CULTURE CO., LTD

Łączne aktywa 600640 dla Q3 21 to 5.76B CNY, 4.32% mniej niż poprzednie Q2 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 13.79% w Q3 21 do 975.39M CNY.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję