FSL TRUST

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne D8DU

Kluczowe fakty

Wycena

Podstawowe wskaźniki do ustalenia wartości godziwej akcji

Podsumowanie
Współczynnik P/E
Współczynnik P/S
Kapitalizacja rynkowa
Dochód netto
Przychód
Współczynnik P/E
Współczynnik P/S
Wskaźniki wyceny

Wzrost i Rentowność

Ostatnie wyniki i marże firmy

Konwersja przychodów na zyski
Brak dochodów
Ta firma nie wygenerowała żadnych przychodów w ostatnim roku obrotowym

Dywidendy

Stopa dywidendy, historia i trwałość

D8DU nie wypłaca dywidendy
Spółka nie wypłacała wcześniej dywidendy i na chwilę obecną nie ma informacji, czy zamierza je wypłacać w przyszłości.

Kondycja finansowa

Sytuacja finansowa i wypłacalność firmy