KINGSMENCREATIVE

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Podstawy 5MZ

Aktualna sytuacja finansowa KINGSMENCREATIVE

Łączne aktywa 5MZ dla H2 22 to 266.94M SGD, 11.35% więcej niż poprzednie H1 22. Łączne zobowiązania wzrosły o 18.01% w H2 22 do 158.19M SGD.

‪0‬
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: SGD
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję