TKM GRUPPTKM GRUPPTKM GRUPP

TKM GRUPP

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne TKM1T

Przegląd podziału przychodów na TKM GRUPP

Przychody TKM GRUPP za ostatni rok wyniosły 947.30 M EUR, z czego większość – 620.16 M EUR – pochodziła z najbardziej rentownego obecnie źródła, Supermarkets, rok wcześniej przynosząc 594.85 M EUR. Największy udział w przychodach miał kraj: Estonia — w zeszłym roku przyniósł TKM GRUPP 854.46 M EUR, a rok wcześniej — 791.16 M EUR.

Według źródła
Według kraju