SAUNUM GROUPSAUNUM GROUPSAUNUM GROUP

SAUNUM GROUP

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne SAUNA

Sprawozdania finansowe SAUNUM GROUP, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Całkowity przychód firmy SAUNA za ostatnie półrocze wynosi 1.80 M EUR i jest o 7.00% niższy w porównaniu z poprzednim półroczem. Dochód netto na H2 23 to -510.68 k EUR.

‪0.00‬
Przychody ogółem
Zysk brutto
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: EUR
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku