DEDICARE AB SER. BDEDICARE AB SER. BDEDICARE AB SER. B

DEDICARE AB SER. B

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne DEDI

DEDICARE AB SER. B przegląd dywidend

Dywidendy DEDI są wypłacane corocznie. Ostatnia dywidenda na akcję wyniosła 6.50 SEK. Na dzień dzisiejszy stopa dywidendy (TTM)% wynosi 9.22%.