RELIANCE INDS RELIANCE

RELIANCENSE
RELIANCE
RELIANCE INDSNSE
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk
Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Energy Minerals
Branża: Oil Refining/Marketing
Reliance Industries Ltd zajmuje się poszukiwaniem ropy i gazu oraz produkcją węglowodorów, rafinacją i handlem ropą naftową, petrochemią, handlem detalicznym i telekomunikacją. Obszary działalności firmy obejmują następujące segmenty: Oil to Chemicals (O2C), Oil & Gas, Retail, Digital Services, Financial Services, and Others. O2C obejmuje rafinerię, petrochemię, sprzedaż detaliczną paliw za pośrednictwem Reliance BP Mobility Limited, paliwo lotnicze i sprzedaż hurtową. Sektor naftowo-gazowy ( Oil & Gas) zajmuje się poszukiwaniem złóż, zagospodarowaniem złóż oraz wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego. Sprzedaż detaliczna (Retail) obejmuje sprzedaż indywidualną oraz szereg powiązanych usług. Segment usług cyfrowych (Digital Services) świadczy usługi cyfrowe. Segment usług finansowych (Financial Services) obejmuje zarządzanie i wykorzystywanie określonych zasobów firmy do różnych rodzajów działalności, w tym niebankowych usług finansowych i pośrednictwa ubezpieczeniowego. Segment Others to media, rozwój wolnej strefy ekonomicznej oraz branża tekstylna. Firma została założona przez Dhirubhai Hirachanda Ambani w 1966 roku. Jej siedziba znajduje się w Bombaju w Indiach.