OIL & NATURAL GAS ONGC

ONGCNSE
ONGC
OIL & NATURAL GASNSE
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk
Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marże}
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Energy Minerals
Branża: Oil Refining/Marketing
Oil and Natural Gas Corporation Limited to globalny holding energetyczny. Spółka zajmuje się poszukiwaniem, wydobyciem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego. Segmenty Spółki obejmują Poszukiwanie i Wydobycie (E&P) oraz Rafinerię. Segmenty geograficzne Spółki obejmują działalność w dwóch kategoriach: W Indiach, w tym na lądzie i na morzu oraz poza Indiami. Spektrum działalności Spółki obejmuje różne obszary, takie jak usługi na polach naftowych, transport ropy naftowej i gazu ziemnego oraz produkcja produktów o wartości dodanej, takich jak gaz płynny (LPG), benzyna ciężka, rafinacja, petrochemia, energetyka, niekonwencjonalne i alternatywne źródła energii. Spółki zależne holdingu obejmują ONGC Videsh Limited (OVL), Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) oraz ONGC Mangalore Petrochemicals Limited. Zasoby ropy i gazu Spółki znajdują się na terenach Rosji, Kolumbii, w Wietnamie, Brazylii i Wenezueli.