THE FARM 51 GROUP

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne F51

Sprawozdania finansowe THE FARM 51 GROUP, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód F51 za ostatni kwartał wynosi 1.38 M PLN i jest o 22.91% niższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dochód netto na Q3 23 to -1.32 M PLN.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Przychody ogółem
Zysk brutto
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: PLN
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku