PPB GROUP BHD

PPB MYX
PPB
PPB GROUP BHD MYX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

PPB financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa PPB GROUP BHD

Aktywa ogółem spółki PPB za Q3 21 wynoszą 26.65B, czyli 1.17% więcej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania spadły o 0.10% w Q3 21 do 1.92B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję