NESTLE (M) BHD

NESTLE MYX
NESTLE
NESTLE (M) BHD MYX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe NESTLE

Aktualna sytuacja finansowa NESTLE (M) BHD

Łączne aktywa NESTLE dla Q3 21 to 2.88B MYR, 4.50% więcej niż poprzednie Q2 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 6.90% w Q3 21 do 2.24B MYR.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję