GRAND CENTRAL ENTERPRISES BHD

GCE MYX
GCE
GRAND CENTRAL ENTERPRISES BHD MYX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe GCE

Aktualna sytuacja finansowa GRAND CENTRAL ENTERPRISES BHD

Total assets of GCE for Q3 21 is 217.33M MYR, 0.06% more than the previous Q2 21. And total liabilities increased by 1.16% in Q3 21 to 15.38M MYR.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję