PLLC YANDEX N.V YNDX

YNDX MOEX
YNDX
PLLC YANDEX N.V MOEX
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Usługi technologiczne
Branża: Oprogramowanie i usługi internetowe
Yandex NV dostarcza wyszukiwarki i usługi online. Spółka działa w następujących segmentach: Search and Portal (Wyszukiwarki i Portale), Yandex Market, Taxi, Usługi Medialne, Reklama i Inne. Segment wyszukiwarek i portali internetowych obejmuje wszystkie usługi oferowane w Rosji, na Białorusi i Kazachstanie. Segment taksówek obejmuje obszar związany z podróżami – na przykład Yandex Taxi i Uber w Rosji i innych krajach. Segment Yandex Market obejmuje usługi porównywania cen, a także platformy internetowe do sprzedaży towarów i kilka innych małych firm eksperymentalnych. Segment usług medialnych obejmuje: usługi subskrypcyjne KinoPoisk, Yandex Music, Yandex Afisha, Yandex TV, Yandex Studio i Yandex Plus. Segment reklamowy zajmuje się umieszczaniem reklam i ogłoszeń w Internecie oraz prowizjami z tym związanymi. Segment Pozostałe składa się z małych i eksperymentalnych jednostek biznesowych. Firma została założona w 1989 roku przez Elenę Kolmanovskaya, Ilya Segalovich, Michaiła Fadeeva i Arkadego Volozh. Siedziba znajduje się w Amsterdamie w Holandii.