GAZPROM NEFT
SIBN MOEX

SIBN
GAZPROM NEFT MOEX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

SIBN Wykres akcji

Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Minerały energetyczne
Branża: Zintegrowane przedsiębiorstwa naftowe
Gazprom Neft 'PAO jest firmą naftową działającą w Federacji Rosyjskiej, Wspólnocie Niepodległych Państw (CIS) i na arenie międzynarodowej. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest poszukiwanie, produkcja i rozwój ropy naftowej i gazu, produkcja rafinowanych produktów naftowych oraz działalność dystrybucyjna i marketingowa poprzez punkty sprzedaży detalicznej. Spółka zarządza swoją działalnością w dwóch segmentach: Upstream i Downstream. Segment wydobywczy Spółki (wydobycie i produkcja) obejmuje poszukiwanie, rozwój i produkcję ropy naftowej i gazu ziemnego (włącznie z inwestycjami joint ventures) oraz usługi w terenie naftowym. Segment Downstream (rafinacja i marketing) przetwarza surowiec w rafinowane produkty oraz kupuje, sprzedaje i transportuje surowe i rafinowane produkty naftowe. Firma oferuje produkty i usługi dla kierowców i wielu firm. Oferuje oleje silnikowe marki Gazprom Neft i premium marki G-Energy do użytku w samochodach osobowych.

Wiadomości