JAPANESE YEN / POLISH ZLOTY

JPYPLNIDC
JPYPLN
JAPANESE YEN / POLISH ZLOTYIDC
 
Brak transakcji
Poprz.
Otwarcie
Wolumen
 — 
Zakres dzienny
Poprz.
Otwarcie
Wolumen
 — 
Zakres dzienny

JPYPLN wiadomości