CHITOSE INTERNASIONAL TBK
CINT IDX

CINT
CHITOSE INTERNASIONAL TBK IDX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe

Aktualna sytuacja finansowa CHITOSE INTERNASIONAL TBK

Aktywa ogółem spółki CINT za Q2 21 wynoszą 513.37B, czyli 0.40% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 0.14% w Q2 21 do 128.47B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję