WIELTON

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne WLT

WIELTON przegląd dywidend

Dywidendy WLT są wypłacane corocznie. Ostatnia dywidenda na akcję wyniosła 0.40 PLN. Na dzień dzisiejszy stopa dywidendy (TTM)% wynosi 4.28%.