PEKAO

PEO GPW
PEO
PEKAO GPW
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe PEO

Aktualna sytuacja finansowa PEKAO

Łączne aktywa PEO dla Q1 22 to 271.89B PLN, 8.51% więcej niż poprzednie Q4 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 9.57% w Q1 22 do 248.39B PLN.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję