AMREST
EAT GPW

EAT
AMREST GPW
Handluj teraz
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Handluj teraz

Sprawozdania finansowe

Aktualna sytuacja finansowa AMREST

Aktywa ogółem spółki EAT za Q4 20 wynoszą 9.70B, czyli 3.36% mniej niż za poprzedni Q3 20. Łączne zobowiązania spadły o 2.55% w Q4 20 do 8.5B.

Całkowite aktywa
Całkowite aktywa obrotowe
Razem Aktywa trwałe
Calkowite Zobowiązania
Wszystkie aktualne zabowiązania
Razem Zobowiązania długoterminowe
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Całkowity dług
Book value per share