DECORA

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne DCR

DECORA przegląd dywidend

Dywidendy DCR są wypłacane corocznie. Ostatnia dywidenda na akcję wyniosła 2.00 PLN. Na dzień dzisiejszy stopa dywidendy (TTM)% wynosi 3.76%.