DECORA

GPWDCR
Na zamknięciu
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Podstawy DCR

DECORA przegląd dywidend

Dywidendy DCR są wypłacane corocznie. Ostatnia dywidenda na akcję wyniosła 2.00 PLN. Na dzień dzisiejszy stopa dywidendy (TTM)% wynosi 5.63%.