HAMBURG.HAFEN LOG. Z.VERKHAMBURG.HAFEN LOG. Z.VERKHAMBURG.HAFEN LOG. Z.VERK

HAMBURG.HAFEN LOG. Z.VERK

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne HHF

Sprawozdania finansowe HAMBURG.HAFEN LOG. Z.VERK, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód HHF za ostatni kwartał wynosi 363.64 M EUR i jest o 1.93% wyższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dochód netto na Q1 24 to -1.11 M EUR.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24