ORANGEORANGEORANGE

ORANGE

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne ORA

Kluczowe fakty

O

Orange SA to firma, która działa jako w sektorze usług telekomunikacyjnych. Świadczy usługi mobilne i internetowe oraz usługi telekomunikacyjne dla międzynarodowych firm pod marką Orange Business Services. Firma została założona 1 stycznia 1991 roku i ma siedzibę w Paryżu we Francji.

Wycena

Podstawowe wskaźniki do ustalenia wartości godziwej akcji

Podsumowanie
Brak dostępnych danych
Obecnie nie ma żadnych danych o kapitalizacji rynkowej, przychodach ani dochodzie netto.
Wskaźniki wyceny

Wzrost i Rentowność

Ostatnie wyniki i marże firmy

Dywidendy

Stopa dywidendy, historia i trwałość

ORA nie wypłaca dywidendy
Spółka nie wypłacała wcześniej dywidendy i na chwilę obecną nie ma informacji, czy zamierza je wypłacać w przyszłości.

Kondycja finansowa

Sytuacja finansowa i wypłacalność firmy