HEINEKEN HOLDINGHEINEKEN HOLDINGHEINEKEN HOLDING

HEINEKEN HOLDING

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne HEIO

Sprawozdania finansowe HEINEKEN HOLDING, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód firmy HEIO za ostatnie półrocze wyniósł 15.84 B EUR i jest o 9.05% wyższy niż w poprzednim półroczu. Dochód netto na H2 23 to 585.00 M EUR.

‪0.00‬
Przychody ogółem
Zysk brutto
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: EUR
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku