LA FRANCAISE DES

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Podstawy FDJ

Aktualna sytuacja finansowa LA FRANCAISE DES

Łączne aktywa FDJ dla H2 22 to 3.34B EUR, 20.53% więcej niż poprzednie H1 22. Łączne zobowiązania wzrosły o 20.52% w H2 22 do 2.41B EUR.

‪0‬
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: EUR
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję