MEDIAN TECHNOLOGIESMEDIAN TECHNOLOGIESMEDIAN TECHNOLOGIES

MEDIAN TECHNOLOGIES

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne ALMDT

Sprawozdania finansowe MEDIAN TECHNOLOGIES, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Całkowity przychód firmy ALMDT za ostatnie półrocze wynosi 10.90 M EUR i jest o 3.78% niższy w porównaniu z poprzednim półroczem. Dochód netto na H2 23 to -12.89 M EUR.

‪0.00‬
Przychody ogółem
Zysk brutto
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: EUR
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku