ISMAILIA DEVELOPMENT AND REAL ESTATE CO

IDRE EGX
IDRE
ISMAILIA DEVELOPMENT AND REAL ESTATE CO EGX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

IDRE financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa ISMAILIA DEVELOPMENT AND REAL ESTATE CO

Aktywa ogółem spółki IDRE za Q2 21 wynoszą 144.21M, czyli 0.01% mniej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 4.02% w Q2 21 do 6.19M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję