HELIOPOLIS HOUSINGHELIOPOLIS HOUSINGHELIOPOLIS HOUSING

HELIOPOLIS HOUSING

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne HELI

Główne dane i wskaźniki finansowe dla HELIOPOLIS HOUSING

Stosunek ceny do sprzedaży spółki HELI wynosi 0.82. Stosunek wartości firmy do EBITDA (zysku operacyjnego przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) wynosi 0.30. W roku 2023 zatrudniali 1.16 k pracowników.

Statystyki
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Stosunek ceny do zarobków
Stosunek ceny do przepływów pieniężnych
Waluta: EGP
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Aktualny
Kluczowe statystyki
Wskaźniki wyceny
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki płynności
Wskaźniki wypłacalności