DELTA FOR PRINTING & PACKAGINGDELTA FOR PRINTING & PACKAGINGDELTA FOR PRINTING & PACKAGING

DELTA FOR PRINTING & PACKAGING

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne DTPP

Sprawozdania finansowe DELTA FOR PRINTING & PACKAGING, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Poniższy roczny i kwartalny raport finansowy pomoże Ci zrozumieć kondycję DTPP.

Q3 '21
Q4 '21
Q2 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Przychody ogółem
Zysk brutto
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: EGP
Q3 '21
Q4 '21
Q2 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku