ACROW MISR

ACRO EGX
ACRO
ACROW MISR EGX
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe ACRO

Aktualna sytuacja finansowa ACROW MISR

Łączne aktywa ACRO dla Q3 21 to 2.20B EGP, 4.38% więcej niż poprzednie Q2 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 4.79% w Q3 21 do 1.13B EGP.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję