BLUE DIAMONDS JEWELLERY WORLDWIDE PLCBLUE DIAMONDS JEWELLERY WORLDWIDE PLCBLUE DIAMONDS JEWELLERY WORLDWIDE PLC

BLUE DIAMONDS JEWELLERY WORLDWIDE PLC

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne BLUE.N0000

Sprawozdania finansowe BLUE DIAMONDS JEWELLERY WORLDWIDE PLC, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód BLUE.N0000 za ostatni kwartał wynosi 2.86 M LKR i jest o 64.82% niższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dochód netto na Q3 23 to -24.14 M LKR.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Przychody ogółem
Zysk brutto
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: LKR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku