TELNET HOLDINGTELNET HOLDINGTELNET HOLDING

TELNET HOLDING

Dane fundamentalne TLNET

Aktualna sytuacja finansowa TELNET HOLDING

Ten raport finansowy podsumowuje aktywa TLNET – to, co spółka posiada, pasywa – to, co jest winna innym, oraz kapitał własny – różnicę między poprzednimi pozycjami.

‪0.00‬
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: TND
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku