SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUESOCIETE TUNISIENNE DE BANQUESOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE

SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE

Dane fundamentalne STB

Sprawozdania finansowe SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Poniższy roczny i półroczny raport o zarobkach pomoże Ci zrozumieć wydajność STB.

‪0.00‬
Przychody ogółem
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: TND
TTM