SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES

Dane fundamentalne STAR

SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES przegląd dywidend

Dywidendy STAR są wypłacane corocznie. Ostatnia dywidenda na akcję wyniosła 6.22 TND. Na dzień dzisiejszy stopa dywidendy (TTM)% wynosi 3.89%.