SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES

Dane fundamentalne SOTUV

SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES przegląd dywidend

Dywidendy SOTUV są wypłacane corocznie. Ostatnia dywidenda na akcję wyniosła 0.55 TND. Na dzień dzisiejszy stopa dywidendy (TTM)% wynosi 4.33%.