CCC

CORIMON, C.A.

Dane fundamentalne CRM.A

Aktualna sytuacja finansowa CORIMON, C.A.

Ten raport finansowy podsumowuje aktywa CRM.A – to, co spółka posiada, pasywa – to, co jest winna innym, oraz kapitał własny – różnicę między poprzednimi pozycjami.

‪0.00‬
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: VES
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku