RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE

RELIANCE BSE
RELIANCE
RELIANCE INDUSTRIES LTD BSE
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Ocena analityka

Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Minerały energetyczne
Branża: Rafinacja ropy naftowej/Marketing
Reliance Industries Limited to spółka działająca w branżach przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego. W ramach swojej działalności spółka zajmuje się przerobem ropy naftowej, produkcją chemikaliów, nawozów i związków azotu, tworzyw sztucznych oraz kauczuku syntetycznego. Działalność spółki dzieli się na następujące segmenty: przemysł rafineryjny, petrochemiczny, paliwowy, sprzedaż zorganizowana oraz inne. Segment rafineryjny to m.in. wytwarzanie i sprzedaż produktów ropopochodnych. Sektor petrochemiczny to wytwarzanie i sprzedaż produktów petrochemicznych, w tym polietylenu, polipropylenu, polichlorku winylu, butadienu i kauczuku butadienowego, akrylonitrylu, wodorotlenku sodu oraz PET. Segment paliwowy zajmuje się eksploracją złóż, wydobyciem i przetwarzaniem ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Sektor sprzedaży zorganizowanej operuje głównie na hinduskim rynku sprzedaży zorganizowanej. Segment "inne" to głównie przemysł tekstylny, rozwój specjalnych stref ekonomicznych (SSE), branża telekomunikacyjna czy usługi sieciowe.