SABESP ON NM
SBSP3 BMFBOVESPA

SBSP3
SABESP ON NM BMFBOVESPA
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

SBSP3 financial statements

Aktualna sytuacja finansowa SABESP ON NM

Aktywa ogółem spółki SBSP3 za Q2 21 wynoszą 50.92B, czyli 0.03% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 2.65% w Q2 21 do 26.88B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję