BANCO BBVA ARGENTINA S.A

XBBAR BME
XBBAR
BANCO BBVA ARGENTINA S.A BME
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

XBBAR financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa BANCO BBVA ARGENTINA S.A

Aktywa ogółem spółki XBBAR za Q2 21 wynoszą 7.61B, czyli 10.95% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 12.00% w Q2 21 do 6.44B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję