INDRA SISTEMAS S.A., SERIE AINDRA SISTEMAS S.A., SERIE AINDRA SISTEMAS S.A., SERIE A

INDRA SISTEMAS S.A., SERIE A

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne IDR

Kluczowe fakty

O

Indra Sistemas SA jest hiszpańską firmą zajmującą się technologiami informatycznymi (IT).

Wycena

Podstawowe wskaźniki do ustalenia wartości godziwej akcji

Podsumowanie
Brak dostępnych danych
Obecnie nie ma żadnych danych o kapitalizacji rynkowej, przychodach ani dochodzie netto.
Wskaźniki wyceny

Wzrost i Rentowność

Ostatnie wyniki i marże firmy

Dywidendy

Stopa dywidendy, historia i trwałość

IDR nie wypłaca dywidendy
Spółka nie wypłacała wcześniej dywidendy i na chwilę obecną nie ma informacji, czy zamierza je wypłacać w przyszłości.

Kondycja finansowa

Sytuacja finansowa i wypłacalność firmy