ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Podstawy A3M

Sprawozdania finansowe ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód A3M za ostatni kwartał wynosi 212.30M EUR i jest o 8.10% niższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dochód netto Q1 23 to 23.40M EUR.

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q3 '22
Q1 '23
‪0‬
Przychody ogółem
Zysk brutto
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: EUR
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q3 '22
Q1 '23
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Koszt sprzedanych towarów
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Koszty operacyjne (z wyłączeniem kosztów własnych sprzedaży)
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Przychody pozaoperacyjne, Razem
Dochód przed opodatkowaniemWzrost rok do roku
Kapitał w zarobkach
Podatki
Udziały niekontrolujące/mniejszościowe
Pozostałe przychody/koszty po opodatkowaniu
Zysk netto przed działalnością zaniechaną
Działalność zaniechana
Dochód nettoWzrost rok do roku
Korekta rozwodnienia
Dywidendy preferencyjne
Rozwodniony zysk netto dostępny dla posiadaczy akcji zwykłych
Podstawowy zysk na akcję (podstawowy EPS)Wzrost rok do roku
Rozwodniony zysk na akcję (rozwodniony EPS)Wzrost rok do roku
Średnia liczba akcji pozostających w obrocie
Rozwodnione akcje pozostające w obrocie
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku
Koszty operacyjne ogółem