GARANTI BANKASIGARANTI BANKASIGARANTI BANKASI

GARANTI BANKASI

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne GARAN

Kluczowe fakty

O

Turkiye Garanti Bankasi AS jest instytucją bankową z siedzibą w Turcji. Działa w ramach następujących segmentów biznesowych: Bankowość Detaliczna, Bankowość Korporacyjna/Komercyjna oraz Bankowość Inwestycyjna. Produkty bankowe oferowane klientom to: usługi powiernicze, depozyty terminowe i na żądanie, rachunki lokat akumulacyjnych, transakcje repo, kredyty w rachunku bieżącym, kredyty kasowe, kredyty indeksowane do walut obcych, kredyty konsumpcyjne, kredyty samochodowe i mieszkaniowe, kredyty obrotowe, bony dyskontowe, kredyty w złocie , kredyty walutowe, kredyty Eximbank, kredyty przedeksportowe, finansowanie objęte przez Agencję Kredytów Eksportowych (ECA), akredytywy, faktoring eksportowy, kredyty wekslowe, forfaiting, leasing, ubezpieczenia, forward, futures, płatności wynagrodzeń, rachunek inwestycyjny (ELMA), czeki, skrytki bankowe, płatności za rachunki, pobór podatków i polecenia zapłaty. Bank świadczy pakiety usług dla klientów korporacyjnych, komercyjnych i detalicznych, w tym między innymi depozyty, kredyty, leasing i faktoring.

Wycena

Podstawowe wskaźniki do ustalenia wartości godziwej akcji

Podsumowanie
Brak dostępnych danych
Obecnie nie ma żadnych danych o kapitalizacji rynkowej, przychodach ani dochodzie netto.
Wskaźniki wyceny

Wzrost i Rentowność

Ostatnie wyniki i marże firmy

Dywidendy

Stopa dywidendy, historia i trwałość

GARAN nie wypłaca dywidendy
Spółka nie wypłacała wcześniej dywidendy i na chwilę obecną nie ma informacji, czy zamierza je wypłacać w przyszłości.

Kondycja finansowa

Sytuacja finansowa i wypłacalność firmy