ASELSANASELSANASELSAN

ASELSAN

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne ASELS

Kluczowe fakty

O

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS jest firmą z branży elektroniki obronnej z Turcji. Dostarcza i prowadzi różne działania związane z przygotowaniem projektów, doradztwem, świadczeniem usług i szkoleniem.

Wycena

Podstawowe wskaźniki do ustalenia wartości godziwej akcji

Podsumowanie
Brak dostępnych danych
Obecnie nie ma żadnych danych o kapitalizacji rynkowej, przychodach ani dochodzie netto.
Wskaźniki wyceny

Wzrost i Rentowność

Ostatnie wyniki i marże firmy

Dywidendy

Stopa dywidendy, historia i trwałość

ASELS nie wypłaca dywidendy
Spółka nie wypłacała wcześniej dywidendy i na chwilę obecną nie ma informacji, czy zamierza je wypłacać w przyszłości.

Kondycja finansowa

Sytuacja finansowa i wypłacalność firmy