STARBUCKS CORP

SBUXCL BCS
SBUXCL
STARBUCKS CORP BCS
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

SBUXCL financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa STARBUCKS CORP

Aktywa ogółem spółki SBUXCL za Q3 21 wynoszą 21.46T, czyli 5.30% więcej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 2.06% w Q3 21 do 26.41T.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję